Problemen na echtscheiding

Mogelijke problemen na de echtscheiding

Zelfs wanneer ouders met de beste intenties een scheidingsregeling in onderling akkoord maken, kunnen er in de toekomst toch problemen opduiken. Ook in het geval van een overduidelijk vonnis kan het zijn dat de afspraken systematisch niet worden nageleefd.

Het inschakelen van een expert in familiale zaken kan dan een oplossing bieden. Als er nog kan gepraat worden dan kan u een familiaal bemiddelaar contacteren. Is er geen communicatie mogelijk en bent u genoodzaakt om zelf éénzijdig stappen te ondernemen dan kan u een advocaat raadplegen. Afhankelijk van uw inkomen heeft u mogelijk recht op een pro deo advocaat.

Veelvoorkomende problemen na de echtscheiding zijn:

 • De alimentatie wordt niet betaald
 • Weigering om de alimentatie te indexeren
 • Het onderhoudsgeld wordt niet aangepast aan gewijzigde omstandigheden
 • Er is discussie over wanneer de alimentatie stop te zetten
 • Er is een conflict over de schoolkeuze van de kinderen
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het verder studeren
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het kot
 • De verhuis van moeder of vader geeft problemen voor de kinderen
 • De verblijfsregeling wordt niet nageleefd
 • De verblijfsregeling moet aangepast worden in het belang van de kinderen
 • De kinderen willen niet meer naar papa of mama
 • Ik zie mijn kinderen niet meer
 • De grootouders zien hun kleinkinderen niet meer
 • De kinderen worden verwaarloosd bij één van de ouders
 • De vader / moeder heeft een alcoholprobleem
 • De nieuwe partner van vader / moeder bemoeit zich in de opvoeding
 • De vader / moeder heeft de kinderen zonder overleg mee naar het buitenland genomen
 • De kinderen worden verplicht halal voedsel te eten
 • Mijn ex zet de kinderen tegen mij op
 • De kinderen voelen zich niet goed in het nieuwe samengestelde gezin
 • De kinderen willen niet meer in co-ouderschap / continue verhuizen
 • U heeft een dagvaarding ontvangen m.b.t. de alimentatie
 • U heeft een dagvaarding ontvangen m.b.t. het onderhoudsgeld
 • U heeft een dagvaarding ontvangen m.b.t. de verblijfsregeling
 • Er zijn discussies over het budget voor kledij
 • Mijn ex is te streng in de opvoeding van ons kind
 • Het contact met mijn kind wordt belemmerd door mijn ex
 • De kinderen worden regelmatig niet afgehaald op de wisseldag
 • Mijn ex wil de verblijfsregeling afstemmen i.f.v. een nieuwe relatie
 • Mijn kind mag niet meer naar de jeugdbeweging in de week van mijn ex
 • Wij hebben steeds ruzie over de uitgaven voor ons kind
 • Ik wil mijn kind ten laste krijgen. Mijn ex weigert.
 • Mijn ex heeft ons kind zonder overleg in een andere school ingeschreven

Advocaat of bemiddelaar